आजचे ताजे बाजारभाव

बाजारभाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
शेतमाल : वांगी
कोल्हापूरक्विंटल51100025001800
औरंगाबादक्विंटल30150030002250
खेड-चाकणक्विंटल96150025002000
विटाक्विंटल20100015001350
साताराक्विंटल17200030002500
राहताक्विंटल11120025001800
नाशिकहायब्रीडक्विंटल540250055004500
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3280030002900
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल236101000830
सोलापूरलोकलक्विंटल2270030001200
जळगावलोकलक्विंटल30100018001300
पुणेलोकलक्विंटल220100025001750
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल3150020001750
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल4200040003000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल38150040002750
नागपूरलोकलक्विंटल18080012001025
इस्लामपूरलोकलक्विंटल2550015001000
भुसावळलोकलक्विंटल34120012001200
रामटेकलोकलक्विंटल18400600500
कामठीलोकलक्विंटल1480012001000
शेतमाल : मिरची (हिरवी)
कोल्हापूरक्विंटल53100035002300
औरंगाबादक्विंटल50250035003000
खेड-चाकणक्विंटल445200030002500
भुसावळक्विंटल9330033003300
विटाक्विंटल40250030002750
साताराक्विंटल32150025002000
राहताक्विंटल12400060005000
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल12301535003305
जळगावलवंगीक्विंटल22150025002000
सोलापूरलोकलक्विंटल53120030002000
जळगावलोकलक्विंटल20120022001800
पुणेलोकलक्विंटल318200040003000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल75250030002750
नागपूरलोकलक्विंटल320150022002025
राहूरीलोकलक्विंटल11150041002800
इस्लामपूरलोकलक्विंटल18150025002000
रामटेकलोकलक्विंटल7180020001900
कामठीलोकलक्विंटल5300040003500
शेतमाल : बटाटा
जळगावक्विंटल20080012001000
राहूरीक्विंटल45150019001700
खेड-चाकणक्विंटल1000130018001500
साताराक्विंटल115100016001300
राहताक्विंटल145140015001450
पुणेलोकलक्विंटल6215100021001550
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल54100012001100
कामठीलोकलक्विंटल17160020001800
कल्याणनं. १क्विंटल3130014001350
इस्लामपूरनं. २क्विंटल5170018001750
शेतमाल : फ्लॉवर
कोल्हापूरक्विंटल9550015001000
औरंगाबादक्विंटल129150018001650
राहूरीक्विंटल11100040002500
खेड-चाकणक्विंटल236500700600
साताराक्विंटल46200025002250
राहताक्विंटल3050017001100
नाशिकहायब्रीडक्विंटल65678514651215
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3180030002500
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल30153520001845
सोलापूरलोकलनग403356024001120
जळगावलोकलक्विंटल25100025001800
पुणेलोकलक्विंटल51960015001000
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल117001000850
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल13110013001200
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल3265001000750
नागपूरलोकलक्विंटल100100012001150
इस्लामपूरलोकलक्विंटल22150025002000
भुसावळलोकलक्विंटल17150015001500
रामटेकलोकलक्विंटल24180020001900
कामठीलोकलक्विंटल16150025002000
शेतमाल : टोमॅटो
कोल्हापूरक्विंटल2203001000700
औरंगाबादक्विंटल224300800550
राहूरीक्विंटल424001200800
खेड-चाकणक्विंटल3706001000800
विटाक्विंटल45700800750
साताराक्विंटल79400700550
राहताक्विंटल37300600450
कल्याणहायब्रीडक्विंटल390012001100
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल24420800610
रामटेकहायब्रीडक्विंटल58400600500
पुणेलोकलक्विंटल16034001000700
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल167001100900
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल1580012001000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल441400700550
नागपूरलोकलक्विंटल160120015001425
कामठीलोकलक्विंटल54400800600
पनवेलनं. १क्विंटल615100012001100
इस्लामपूरनं. १क्विंटल68400700600
सोलापूरवैशालीक्विंटल396200900400
जळगाववैशालीक्विंटल65300500400
नागपूरवैशालीक्विंटल500700800750
भुसावळवैशालीक्विंटल98100010001000
शेतमाल : कोथिंबिर
कोल्हापूरक्विंटल235000100007500
खेड-चाकणनग18500100020001500
राहतानग220053017
कल्याणहायब्रीडनग3153025
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल15302535003315
रामटेकहायब्रीडक्विंटल7400050004500
सोलापूरलोकलनग735270015001000
जळगावलोकलक्विंटल10200070003500
पुणेलोकलनग12606052012
पुणे- खडकीलोकलनग900101513
पुणे -पिंपरीलोकलनग11006129
पुणे-मोशीलोकलनग1500081210
नागपूरलोकलक्विंटल300300035003350
भुसावळलोकलक्विंटल8200020002000
कामठीलोकलक्विंटल7350045004000
शेतमाल : काकडी
औरंगाबादक्विंटल16880012001000
राहूरीक्विंटल1840016001000
खेड-चाकणक्विंटल55100020001500
साताराक्विंटल37150025002000
राहताक्विंटल12100020001500
नाशिकहायब्रीडक्विंटल1475130030002125
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3160020001800
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल10205025002330
सोलापूरलोकलक्विंटल2460030001500
जळगावलोकलक्विंटल1280015001200
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल11100014001200
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल6100016001300
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल1505001000750
नागपूरलोकलक्विंटल200150025002250
इस्लामपूरलोकलक्विंटल1280015001100
कामठीलोकलक्विंटल4150025002000
पनवेलनं. १क्विंटल50180020001900
शेतमाल : कांदा
कोल्हापूरक्विंटल56954001200800
औरंगाबादक्विंटल211075650362
खेड-चाकणक्विंटल1205001000750
साताराक्विंटल261500900700
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल100915001200800
धुळेलालक्विंटल574100580425
जळगावलालक्विंटल944275400330
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल5402001400800
पुणेलोकलक्विंटल89024001000700
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल225001000750
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल14800800800
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल2402001000600
कामठीलोकलक्विंटल17120016001400
कल्याणनं. १क्विंटल3120014001300
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल2000125972700
लासलगावउन्हाळीक्विंटल70003001126700
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल35004001100775
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल100001501065700
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल2112100771500
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल179100631350
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल237502001790951
देवळाउन्हाळीक्विंटल62901001165750
शेतमाल : आले
जळगावक्विंटल206000100007500
औरंगाबादक्विंटल177000120009500
साताराक्विंटल108000110009500
राहताक्विंटल4100001500012000
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3120014001300
पुणेलोकलक्विंटल634000130008500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल13450050004750
कामठीलोकलक्विंटल2110001500013000
शेतमाल : आंबा
जळगावक्विंटल15700090008000
औरंगाबादक्विंटल1290300080005500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल116500060005500
रामटेकलोकलक्विंटल18100014001200
कामठीलोकलक्विंटल20100020001500
सोलापूरनं. १नग63120024001700
सोलापूरनं. १क्विंटल207100060004500
नाशिकनं. १क्विंटल620120002500018000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *