आजचे ताजे बाजारभाव

बाजारभाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
शेतमाल : आंबा
श्रीरामपूरक्विंटल37400080006000
सांगली -फळे भाजीपालाहापूसक्विंटल587150030002250
मुंबई – फ्रुट मार्केटहापूसक्विंटल7720100002000015000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल258300040003500
जळगावलोकलक्विंटल257000100008000
नागपूरलोकलक्विंटल3317100032002650
मुंबई – फ्रुट मार्केटलोकलक्विंटल76964000120008000
कामठीलोकलक्विंटल12100020001500
जळगावमद्रासक्विंटल40200040003000
नागपूरतोतापुरीक्विंटल4000100020001875
शेतमाल : आले
जळगावक्विंटल218000110009000
श्रीरामपूरक्विंटल26300070005000
राहताक्विंटल4100001400012000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल108130001600014500
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल20110001400012500
पुणेलोकलक्विंटल2925000129008950
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल2400040004000
नागपूरलोकलक्विंटल36080001300011750
कराडलोकलक्विंटल33100001200012000
वाईलोकलक्विंटल970013001100
शेतमाल : कांदा
कोल्हापूरक्विंटल75464001400800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल134765001000750
खेड-चाकणक्विंटल40005001000750
मंगळवेढाक्विंटल104100920650
हिंगणाक्विंटल2120012001200
कराडहालवाक्विंटल24920010001000
बारामतीलालक्विंटल573200816600
जळगावलालक्विंटल625300650550
नागपूरलालक्विंटल1240600900825
भुसावळलालक्विंटल193500500500
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल6094001400900
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल46613001200750
पुणेलोकलक्विंटल97244001000700
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल265001000750
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल10700800750
कामठीलोकलक्विंटल6120016001400
कल्याणनं. १क्विंटल3120014001300
नागपूरपांढराक्विंटल10007001000925
येवलाउन्हाळीक्विंटल7000200970700
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल3000150890625
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल1500300771541
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल40004001100750
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल180001001035710
चांदवडउन्हाळीक्विंटल100002001300580
सटाणाउन्हाळीक्विंटल146401001055650
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल337502001800900
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल2878200780590
देवळाउन्हाळीक्विंटल79001001065750
शेतमाल : काकडी
राहूरीक्विंटल2140016001000
खेड-चाकणक्विंटल63100020001500
श्रीरामपूरक्विंटल19100020001500
मंगळवेढाक्विंटल3420026001100
हिंगणाक्विंटल1200020002000
नाशिकहायब्रीडक्विंटल176475022751675
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3160020001800
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल16101515001325
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल18100012001100
पुणेलोकलक्विंटल61380020001400
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल580015001150
नागपूरलोकलक्विंटल180180020001950
कराडलोकलक्विंटल60100015001500
भुसावळलोकलक्विंटल43100010001000
कामठीलोकलक्विंटल3150025002000
शेतमाल : कोथिंबिर
कोल्हापूरक्विंटल565000100007500
खेड-चाकणनग27200100015001200
श्रीरामपूरनग1700576
मंगळवेढानग270572920
राहतानग225043519
हिंगणाक्विंटल2300030003000
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल16352040003840
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल78100020001500
जळगावलोकलक्विंटल8200040003000
पुणेलोकलनग12590081813
पुणे -पिंपरीलोकलनग135071310
नागपूरलोकलक्विंटल300200040003500
भुसावळलोकलक्विंटल32200020002000
कामठीलोकलक्विंटल5300040003500
शेतमाल : गवार
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाक्विंटल9260030002800
राहूरीक्विंटल4150045002000
खेड-चाकणक्विंटल45400060005000
भुसावळक्विंटल1330033003300
राहताक्विंटल4300035003200
हिंगणाक्विंटल1400040004000
नाशिकहायब्रीडक्विंटल9300055004500
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3320035003350
जळगावलोकलक्विंटल3400040004000
पुणेलोकलक्विंटल106200050003500
नागपूरलोकलक्विंटल80250035003250
कराडलोकलक्विंटल15300040004000
वाईलोकलक्विंटल10350045004000
कामठीलोकलक्विंटल1400050004500
शेतमाल : टोमॅटो
कोल्हापूरक्विंटल3995001000800
राहूरीक्विंटल414001200800
खेड-चाकणक्विंटल270600900750
श्रीरामपूरक्विंटल25100020001500
मंगळवेढाक्विंटल672001000700
राहताक्विंटल26200800500
हिंगणाक्विंटल647001000800
कल्याणहायब्रीडक्विंटल390012001050
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल26435800625
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल129100012001100
पुणेलोकलक्विंटल14974001000700
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल1680012001000
नागपूरलोकलक्विंटल500500700650
पेनलोकलक्विंटल327260028002600
वाईलोकलक्विंटल905001000750
कामठीलोकलक्विंटल45500900700
सोलापूरवैशालीक्विंटल317200800500
जळगाववैशालीक्विंटल64300500400
नागपूरवैशालीक्विंटल600100012001150
कराडवैशालीक्विंटल69500800800
भुसावळवैशालीक्विंटल63120012001200
शेतमाल : बटाटा
जळगावक्विंटल20080012001000
राहूरीक्विंटल44150019001700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल703480014001100
खेड-चाकणक्विंटल1000130018001550
श्रीरामपूरक्विंटल200100020001500
भुसावळक्विंटल93200020002000
राहताक्विंटल105140015001450
हिंगणाक्विंटल2150015001500
सोलापूरलोकलक्विंटल49565020001300
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल93970014001050
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल765140018001600
पुणेलोकलक्विंटल5154100022001600
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल3140014001400
नागपूरलोकलक्विंटल280090012001125
कामठीलोकलक्विंटल2160020001800
कल्याणनं. १क्विंटल3130014001350
शेतमाल : फ्लॉवर
कोल्हापूरक्विंटल8450015001000
राहूरीक्विंटल11100040002500
खेड-चाकणक्विंटल183500700600
श्रीरामपूरक्विंटल6600900700
राहताक्विंटल104001500900
नाशिकहायब्रीडक्विंटल93350016101070
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3180030002400
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल35104015001330
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल39140016001500
जळगावलोकलक्विंटल14100020001800
पुणेलोकलक्विंटल81970013001000
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल2680012001000
नागपूरलोकलक्विंटल250100015001325
कराडलोकलक्विंटल36100012001200
पेनलोकलक्विंटल102580060005800
भुसावळलोकलक्विंटल9100010001000
वाईलोकलक्विंटल15200025002250
कामठीलोकलक्विंटल6100020001500
शेतमाल : मिरची (हिरवी)
कोल्हापूरक्विंटल81100030002000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाक्विंटल69340036003500
खेड-चाकणक्विंटल205400050004500
श्रीरामपूरक्विंटल15250035003000
भुसावळक्विंटल11330033003300
मंगळवेढाक्विंटल200150038002800
राहताक्विंटल12300050004000
हिंगणाक्विंटल1350035003500
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3340044003900
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल15252530002815
जळगावलवंगीक्विंटल27200030002500
सोलापूरलोकलक्विंटल84150025002000
जळगावलोकलक्विंटल20150020001800
पुणेलोकलक्विंटल411200040003000
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल1350035003500
नागपूरलोकलक्विंटल400220028002650
राहूरीलोकलक्विंटल11150041002300
कराडलोकलक्विंटल30200025002500
कामठीलोकलक्विंटल5300040003500
वाईनं. २क्विंटल12300050004000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *