आजचे ताजे बाजारभाव

बाजारभाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
शेतमाल : आंबा
औरंगाबादक्विंटल1161300080005500
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल220300060005000
श्रीरामपूरक्विंटल30400080006000
भुसावळक्विंटल3500050005000
मुंबई – फ्रुट मार्केटहापूसक्विंटल8175100001800014000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल270300040003500
जळगावलोकलक्विंटल15600090007000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल1956000100008000
नागपूरलोकलक्विंटल1893100028002250
मुंबई – फ्रुट मार्केटलोकलक्विंटल64464000120008000
राहतालोकलक्विंटल2900090009000
कामठीलोकलक्विंटल2350045004000
सोलापूरनं. १नग182120024001400
सोलापूरनं. १क्विंटल133100050003000
नागपूरतोतापुरीक्विंटल1000150020001875
शेतमाल : आले
जळगावक्विंटल156000105008000
औरंगाबादक्विंटल705000120008500
श्रीरामपूरक्विंटल20300070005000
साताराक्विंटल148000110009500
राहताक्विंटल4120001400013000
रामटेकहायब्रीडक्विंटल58000100009000
पुणेलोकलक्विंटल2603500129008200
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल1350035003500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल34700080007500
नागपूरलोकलक्विंटल60080001300011750
इस्लामपूरलोकलक्विंटल2100015001250
शेतमाल : कांदा
कोल्हापूरक्विंटल58084001200800
अकोलाक्विंटल288300800700
औरंगाबादक्विंटल4250100650375
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल118135001100800
साताराक्विंटल298500900700
राहताक्विंटल260145703500
हिंगणाक्विंटल2120012001200
सोलापूरलालक्विंटल203091001700800
जळगावलालक्विंटल706175687500
नागपूरलालक्विंटल700600900825
पेनलालक्विंटल579140016001400
भुसावळलालक्विंटल306500500500
पुणेलोकलक्विंटल3554001100750
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल335001100750
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल1500800650
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल548200600400
वडगाव पेठलोकलक्विंटल3807001200900
नागपूरपांढराक्विंटल7007001000925
येवलाउन्हाळीक्विंटल8000100861650
लासलगाव – निफाडउन्हाळीक्विंटल1550350821550
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल45003001100650
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल180001001035720
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल1618100738450
मनमाडउन्हाळीक्विंटल20001001150550
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल387502001676800
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल1951200665560
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल2706200900600
रामटेकउन्हाळीक्विंटल40100014001200
देवळाउन्हाळीक्विंटल90001001075750
शेतमाल : काकडी
औरंगाबादक्विंटल7780014001100
खेड-चाकणक्विंटल66100020001500
श्रीरामपूरक्विंटल9100020001500
साताराक्विंटल33150020001750
मंगळवेढाक्विंटल2520031002000
राहताक्विंटल1180018001200
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल14155520001835
सोलापूरलोकलक्विंटल1740025001500
जळगावलोकलक्विंटल12500800700
पुणेलोकलक्विंटल83280020001400
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल11110016001350
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल5100016001300
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल2098001000900
नागपूरलोकलक्विंटल200200022002150
चांदवडलोकलक्विंटल3140021771890
इस्लामपूरलोकलक्विंटल3100015001250
भुसावळलोकलक्विंटल26100010001000
कामठीलोकलक्विंटल2100020001500
शेतमाल : कोथिंबिर
कोल्हापूरक्विंटल59350080005750
औरंगाबादनग9000300900600
श्रीरामपूरनग16008109
मंगळवेढानग473032010
राहतानग295053520
हिंगणाक्विंटल1300030003000
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल11403545004325
रामटेकहायब्रीडक्विंटल148001000900
सोलापूरलोकलनग1636760013001000
जळगावलोकलक्विंटल20200060004000
पुणेलोकलनग8960071812
पुणे- खडकीलोकलनग95081210
पुणे -पिंपरीलोकलनग120061410
पुणे-मोशीलोकलनग10900101211
चांदवडलोकलनग13005138
भुसावळलोकलक्विंटल12250025002500
कामठीलोकलक्विंटल8100020001500
शेतमाल : टोमॅटो
कोल्हापूरक्विंटल2035001000800
औरंगाबादक्विंटल520300800550
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल4156001000800
राहूरीक्विंटल1024001000700
खेड-चाकणक्विंटल2926001000800
श्रीरामपूरक्विंटल24100020001500
साताराक्विंटल103500700600
मंगळवेढाक्विंटल642001000700
राहताक्विंटल502001000600
हिंगणाक्विंटल61100012001000
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल22410800620
रामटेकहायब्रीडक्विंटल90400600500
पुणेलोकलक्विंटल18604001000700
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल157001000850
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल1680012001000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल554400700550
नागपूरलोकलक्विंटल7006001000900
चांदवडलोकलक्विंटल63150450250
कामठीलोकलक्विंटल38300700500
इस्लामपूरनं. १क्विंटल39500700600
सोलापूरवैशालीक्विंटल1170015001000
जळगाववैशालीक्विंटल65400600500
नागपूरवैशालीक्विंटल700100014001350
भुसावळवैशालीक्विंटल238500500500
शेतमाल : फ्लॉवर
कोल्हापूरक्विंटल16850015001000
औरंगाबादक्विंटल160500800650
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल2676001000800
खेड-चाकणक्विंटल208500900700
श्रीरामपूरक्विंटल6600800700
साताराक्विंटल49200025002250
राहताक्विंटल33100040002500
हिंगणाक्विंटल1250025002500
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल30151020001820
सोलापूरलोकलनग446264017601280
जळगावलोकलक्विंटल32120020001500
पुणेलोकलक्विंटल6395001200850
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल176001000800
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल1380012001000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल381300600450
नागपूरलोकलक्विंटल300150018001725
इस्लामपूरलोकलक्विंटल6300040003500
भुसावळलोकलक्विंटल15100010001000
रामटेकलोकलक्विंटल20180020001900
कामठीलोकलक्विंटल96001000800
पनवेलनं. १क्विंटल330130015001400
शेतमाल : बटाटा
अकोलाक्विंटल142580013001100
जळगावक्विंटल22580012501000
औरंगाबादक्विंटल75080012001000
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल241130014501400
राहूरीक्विंटल8980016001200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल985980013001050
श्रीरामपूरक्विंटल150100020001550
भुसावळक्विंटल58200020002000
राहताक्विंटल130140015001450
हिंगणाक्विंटल2150015001500
सोलापूरलोकलक्विंटल110060014001200
पुणेलोकलक्विंटल163100019001450
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल6110013001200
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल89770016001150
नागपूरलोकलक्विंटल122590012001125
वडगाव पेठलोकलक्विंटल190150018001600
पेनलोकलक्विंटल525160018001600
रामटेकलोकलक्विंटल18140016001500
इस्लामपूरनं. २क्विंटल5160018001700
शेतमाल : मिरची (हिरवी)
कोल्हापूरक्विंटल90100030002000
औरंगाबादक्विंटल180200035002750
श्रीरामपूरक्विंटल15300035003250
भुसावळक्विंटल8400040004000
साताराक्विंटल39200030002500
मंगळवेढाक्विंटल23150030002500
राहताक्विंटल13300042003600
हिंगणाक्विंटल1300030003000
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल10351540003805
जळगावलवंगीक्विंटल45250030002800
सोलापूरलोकलक्विंटल54100030002000
जळगावलोकलक्विंटल25300035003200
पुणेलोकलक्विंटल602200035002750
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल2350035003500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल80200030002500
नागपूरलोकलक्विंटल280150020001875
इस्लामपूरलोकलक्विंटल20200025002250
रामटेकलोकलक्विंटल10140016001500
शेतमाल : वांगी
कोल्हापूरक्विंटल7550035002000
औरंगाबादक्विंटल25120018001500
श्रीरामपूरक्विंटल1590020001500
साताराक्विंटल27300040003500
मंगळवेढाक्विंटल2430074002500
राहताक्विंटल1430022001200
हिंगणाक्विंटल28130022001900
मुरबाडहायब्रीडक्विंटल43100016001400
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल20103015001350
सोलापूरलोकलक्विंटल1270015001000
जळगावलोकलक्विंटल2580015001000
पुणेलोकलक्विंटल259100030002000
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल3150025002000
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल4200030002500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल79100025001750
नागपूरलोकलक्विंटल200100012001150
चांदवडलोकलक्विंटल1877032551750
इस्लामपूरलोकलक्विंटल55001000750
पेनलोकलक्विंटल126520054005200
भुसावळलोकलक्विंटल39100010001000
रामटेकलोकलक्विंटल28400600500
कामठीलोकलक्विंटल15300700500
पनवेलनं. १क्विंटल50280030002900

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *