उत्तम प्रतीचे शेंगा फोडणी यंत्र विक्रीसाठी उपलब्ध

शेंगा फोडणी मशीन

कृषीकार्ट घेऊन आले आहे. आधुनिक शेतीचे, आधुनिक तंत्रज्ञान ! शेंगा फोडणी यंत्र, आता शेंगा फोडणीचा खर्च वाचवणार ! शेंगा फोडणी यंत्राचे फायदे       १. महिलांना सहजरित्या वापरता येते. २. सर्व पार्ट लोखंडी असल्याने दुरूस्तीचा खर्च नाही. ३. ९०% शेंगदाणे बियाणासाठी वापरता येतील इतक्या चांगल्याप्रकारे शेंगा फोडल्या जातात. ४. एक व्यक्ती ताशी ४०* किलो ते […]