Niyo Spray Pump(नियो स्प्रे पंप)

Niyo Spray Pump (नियो स्प्रे पंप)   नमस्कार शेतकरी बधुंनो फवारणी करताय,मग हे नक्की वाचा नियो गु्प आपल्यासाठी घेऊन येत आहे एक आगळा-वेगळा औषध फवारणी यंत्र  या यंत्राची वैशिष्ट्य म्हणजे:  या यंत्राला इंधनाची गरज नाही.(इकोफ्रेडंली) एकाच वेळी चार तासाने/ सर्यानां/ रागांना आपण फवारणी करता येते. 20-30 मिनिटात एक एकरावर फवारणी करता येते. मुले/महिला सहजतने फवारणी करू […]