आजचे ताजे बाजारभाव.

बाजारभाव
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
शेतमाल कांदा
कोल्हापूरक्विंटल4501100027001900
अकोलाक्विंटल364150024001900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल1485980024001600
साताराक्विंटल365100023001650
हिंगणाक्विंटल2180018001800
कराडहालवाक्विंटल123150025002500
सोलापूरलालक्विंटल1540910031001750
बारामतीलालक्विंटल28535020501500
नागपूरलालक्विंटल1000150025002250
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल309100040002500
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल303650025001500
पुणेलोकलक्विंटल859590023001600
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल20110017001400
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल17160020001800
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल38060020001300
वाईलोकलक्विंटल30100022001550
मंगळवेढालोकलक्विंटल20737023502000
कामठीलोकलक्विंटल10200030002500
शेवगावनं. १नग1520190026001900
कल्याणनं. १क्विंटल3210025002300
शेवगावनं. २नग1720110018001800
शेवगावनं. ३नग138820010001000
सोलापूरपांढराक्विंटल28620040252200
नागपूरपांढराक्विंटल960250033002875
येवलाउन्हाळीक्विंटल600055122121750
येवला -आंदरसूलउन्हाळीक्विंटल300060021601800
लासलगाव – विंचूरउन्हाळीक्विंटल300060023021950
मालेगाव-मुंगसेउन्हाळीक्विंटल1100050023632100
सिन्नरउन्हाळीक्विंटल246530020861800
सिन्नर – नायगावउन्हाळीक्विंटल70420023412000
कळवणउन्हाळीक्विंटल2050050027801800
चांदवडउन्हाळीक्विंटल700070023522100
मनमाडउन्हाळीक्विंटल365040023512000
पिंपळगाव बसवंतउन्हाळीक्विंटल1980085027012101
पिंपळगाव(ब) – सायखेडाउन्हाळीक्विंटल342050020511700
वैजापूरउन्हाळीक्विंटल168440022001700
उमराणेउन्हाळीक्विंटल1050070124502100
शेतमाल सिताफळ
मुंबई – फ्रुट मार्केटक्विंटल414500080006500
श्रीरामपूरक्विंटल7600900700
हिंगणाक्विंटल1500050005000
सोलापूरलोकलक्विंटल93100080005500
जळगावलोकलक्विंटल3400040004000
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल132300095006250
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल13400050004500
शेतमाल मिरची (हिरवी)
कोल्हापूरक्विंटल171100025001800
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाक्विंटल69250030002750
खेडक्विंटल8200040003000
श्रीरामपूरक्विंटल19250035003000
साताराक्विंटल38200030002500
भोकरदन -पिपळगाव रेणूहायब्रीडक्विंटल616220038003000
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3470055005100
सोलापूरलोकलक्विंटल24120025001700
पुणेलोकलक्विंटल695200040003000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल129250030002750
नागपूरलोकलक्विंटल290280030002950
राहूरीलोकलक्विंटल370035002100
मुंबईलोकलक्विंटल1910240028002600
कराडलोकलक्विंटल27150023002300
मंगळवेढालोकलक्विंटल47120020001500
पारशिवनीलोकलक्विंटल7250030002800
कामठीलोकलक्विंटल13350045004000
वाईनं. २क्विंटल14400055004750
शेतमाल मका (कणीस)
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल30080020001400
पुणेलोकलक्विंटल468100015001200
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल917001000850
शेतमाल टोमॅटो
कोल्हापूरक्विंटल5584001100800
राहूरीक्विंटल3440010000700
पाटनक्विंटल1280012001000
श्रीरामपूरक्विंटल23100017001300
साताराक्विंटल658001000900
कल्याणहायब्रीडक्विंटल37001100900
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल1208001000900
पुणेलोकलक्विंटल16622001000600
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल19500800650
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल227001000850
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल449500700600
नागपूरलोकलक्विंटल100080012001025
वाईलोकलक्विंटल10050015001000
मंगळवेढालोकलक्विंटल1571001000400
पारशिवनीलोकलक्विंटल12100014001200
कामठीलोकलक्विंटल246001000800
पनवेलनं. १क्विंटल13258001000900
मुंबईनं. १क्विंटल23397001000900
रत्नागिरीनं. १क्विंटल235001000800
सोलापूरवैशालीक्विंटल651100600300
नागपूरवैशालीक्विंटल43080012001025
कराडवैशालीक्विंटल105500800800
शेतमाल बटाटा
अकोलाक्विंटल2120100014001200
जळगावक्विंटल150100015001200
राहूरीक्विंटल61100020001500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल1204090015001200
श्रीरामपूरक्विंटल145100013001200
साताराक्विंटल384130016001450
हिंगणाक्विंटल2160016001600
सोलापूरलोकलक्विंटल36100014501300
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल918100016001300
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल990120016001400
पुणेलोकलक्विंटल7978120018001500
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल6140016001500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल52580016001200
नागपूरलोकलक्विंटल2100120014001350
वाईलोकलक्विंटल20180022002000
कामठीलोकलक्विंटल16160020001800
कल्याणनं. १क्विंटल3100001800014000
शेतमाल फ्लॉवर
कोल्हापूरक्विंटल13350015001000
राहूरीक्विंटल980040002400
खेडक्विंटल2080015001100
श्रीरामपूरक्विंटल15400700600
साताराक्विंटल24200025002250
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3130019001600
सोलापूरलोकलनग64566401680980
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल39100014001200
जळगावलोकलक्विंटल45100020001500
पुणेलोकलक्विंटल72070015001100
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल1090014001150
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल3358001000900
नागपूरलोकलक्विंटल490100020001875
मुंबईलोकलक्विंटल120980012001000
कराडलोकलक्विंटल21100015001500
वाईलोकलक्विंटल18100015001250
कामठीलोकलक्विंटल18250035003000
पनवेलनं. १क्विंटल350180020001900
शेतमाल कोथिंबिर
कोल्हापूरक्विंटल69150060004000
पाटननग13500576
खेडक्विंटल120003128
श्रीरामपूरनग70061511
कल्याणहायब्रीडनग3153022
सोलापूरलोकलनग43335001200800
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल48500055005250
पुणेलोकलनग10336561510
पुणे- खडकीलोकलनग950687
पुणे -पिंपरीलोकलनग155071511
पुणे-मोशीलोकलनग155007109
नागपूरलोकलक्विंटल450200060005500
राहूरीलोकलनग174082015
मुंबईलोकलक्विंटल696100016001300
मंगळवेढालोकलनग335561513
पारशिवनीलोकलक्विंटल8350040003700
कामठीलोकलक्विंटल4550065006000
शेतमाल काकडी
राहूरीक्विंटल450025001500
खेडक्विंटल7100015001200
श्रीरामपूरक्विंटल13500700600
साताराक्विंटल188001000900
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3170022001950
सोलापूरलोकलक्विंटल2650040002000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल19200025002250
पुणेलोकलक्विंटल32380016001200
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल114001000700
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल1200020002000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल184100015001250
नागपूरलोकलक्विंटल250250027002650
कराडलोकलक्विंटल6150020002000
मंगळवेढालोकलक्विंटल23100046002800
कामठीलोकलक्विंटल5250035003000
मुंबईनं. १क्विंटल605140018001600
वाईनं. २क्विंटल9150020001750
शेतमाल : कोबी
कोल्हापूर—-क्विंटल201300800600
राहूरी—-क्विंटल124001000700
खेड—-क्विंटल158001000900
श्रीरामपूर—-क्विंटल13500800700
सातारा—-क्विंटल228001000900
कल्याणहायब्रीडक्विंटल390015001200
सोलापूरलोकलक्विंटल30300600400
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल698001000900
पुणेलोकलक्विंटल6465001200850
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल177001000850
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल67001200950
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल219500700600
नागपूरलोकलक्विंटल4508001000950
मुंबईलोकलक्विंटल14888001000900
कराडलोकलक्विंटल24300600600
कामठीलोकलक्विंटल3100020001500
रत्नागिरीनं. २क्विंटल195001000700

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *