आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कांदा
बारामती लाल क्विंटल 329 1000 3700 2500
लासलगाव लाल क्विंटल 1668 3001 4747 4500
पुणे लोकल क्विंटल 7291 2000 4000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 277 1000 3500 2250
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 367 300 3000 2500
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 10000 2501 4836 4300
येवला उन्हाळी क्विंटल 3000 1800 4699 4100
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1000 2000 4720 4300
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 1116 2000 5260 4700
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 3500 2000 5025 4401
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 890 2700 4900 4500
शेतमाल काकडी
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 1000 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 461 1000 3000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 155 1000 2000 1500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 11 1700 5400 3200
शेतमाल कोथिंबिर
कोल्हापूर क्विंटल 47 1000 3000 2000
सोलापूर लोकल नग 11399 200 500 300
पुणे लोकल नग 92797 3 8 5
पुणे -पिंपरी लोकल नग 700 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 16700 4 7 6
मंगळवेढा लोकल नग 4535 2 7 4
शेतमाल टोमॅटो
कोल्हापूर क्विंटल 267 1000 3200 2100
पुणे लोकल क्विंटल 1172 1000 3000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 14 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 232 1000 2000 1500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 137 800 2400 2100
सोलापूर वैशाली क्विंटल 362 200 2500 1200
शेतमाल दुधी भोपळा
पुणे लोकल क्विंटल 162 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 36 1000 2000 1500
शेतमाल दोडका (शिराळी)
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 500 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 55 1000 4500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 13 900 5100 3300
शेतमाल ढोवळी मिरची
सोलापूर लोकल क्विंटल 58 500 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 288 1000 2500 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 49 2000 3000 2500
शेतमाल बटाटा
सोलापूर लोकल क्विंटल 617 900 1350 1300
पुणे लोकल क्विंटल 7669 1100 1800 1450
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 456 800 1200 1000
शेतमाल फ्लॉवर
कोल्हापूर क्विंटल 179 500 1250 900
सोलापूर लोकल नग 4704 320 1440 720
पुणे लोकल क्विंटल 802 500 1000 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 439 500 1000 750
शेतमाल मिरची (हिरवी)
कोल्हापूर क्विंटल 121 1000 2000 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 52 800 2500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 775 1200 2500 1850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 136 2000 3000 2500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 28 1000 2000 1500

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *