आजचे ताजे बाजारभाव.

बाजारभाव
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कांदा
कोल्हापूर क्विंटल 3726 1000 2500 1800
औरंगाबाद क्विंटल 5250 400 2000 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10088 1000 2300 1650
खेड-चाकण क्विंटल 200 1000 2200 1600
सातारा क्विंटल 314 1000 2300 1650
सोलापूर लाल क्विंटल 11457 100 2900 1550
पंढरपूर लाल क्विंटल 382 400 2500 1800
नागपूर लाल क्विंटल 600 1500 2500 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 19 1800 2100 1950
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 748 600 2000 1300
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 2600 2300
सोलापूर पांढरा क्विंटल 114 200 4000 2000
नागपूर पांढरा क्विंटल 600 2500 3300 3100
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 2700 700 2301 1950
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 16698 1200 2500 1850
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 6008 200 2200 1400
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 3051 200 2351 1275
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 644 450 2200 1700
शेतमाल कोथिंबिर
अकलुज नग 2500 10 15 13
कोल्हापूर क्विंटल 27 3000 7500 5250
औरंगाबाद नग 11400 700 800 750
खेड-चाकण नग 29500 600 1200 900
राहता नग 4250 5 30 17
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 25 17
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 2035 2500 2355
सोलापूर लोकल नग 11304 300 1000 600
पुणे लोकल नग 92575 6 15 10
पुणे- खडकी लोकल नग 985 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2350 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 18800 8 10 9
नागपूर लोकल क्विंटल 450 3000 5000 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 866 1000 1400 1200
मंगळवेढा लोकल नग 3335 3 11 8
रत्नागिरी नं. २ नग 3500 800 1500 1000
शेतमाल काकडी
औरंगाबाद क्विंटल 34 1000 2500 1750
खेड-चाकण क्विंटल 64 800 1200 1000
सातारा क्विंटल 18 800 1000 900
राहता क्विंटल 5 500 1000 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1116 1000 3000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1500 1150
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 800 4000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 731 500 1600 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 14 500 1000 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1000 1000 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 170 700 1000 850
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1500 2000 1875
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 19 700 3100 1700
अकलुज नं. १ क्विंटल 19 1000 1800 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 140 800 1000 900
मुंबई नं. १ क्विंटल 400 1400 1800 1600
वाई नं. २ क्विंटल 8 800 1000 900
शेतमाल कोबी
कोल्हापूर —- क्विंटल 110 500 900 700
औरंगाबाद —- क्विंटल 111 400 700 550
खेड-चाकण —- क्विंटल 205 500 1000 800
सातारा —- क्विंटल 28 600 800 700
राहता —- क्विंटल 14 500 1300 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 438 580 1170 835
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 700 1200 950
अकलुज लोकल क्विंटल 15 800 1500 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 37 300 500 400
पुणे लोकल क्विंटल 804 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 20 600 1000 800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 204 600 800 700
नागपूर लोकल क्विंटल 500 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 1824 800 1000 900
वाई लोकल क्विंटल 15 600 700 650
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 19 500 1000 700
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 33 500 1000 750
शेतमाल टोमॅटो
कोल्हापूर क्विंटल 376 300 800 600
औरंगाबाद क्विंटल 235 200 750 475
खेड-चाकण क्विंटल 330 500 1000 700
सातारा क्विंटल 85 600 1000 800
राहता क्विंटल 52 500 1500 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1400 1100
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1020 1500 1310
पुणे लोकल क्विंटल 1719 200 1000 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 20 600 1000 800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 26 800 1000 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 599 500 700 600
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1000 1500 1325
वाई लोकल क्विंटल 70 500 1200 800
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 64 100 500 400
पनवेल नं. १ क्विंटल 918 800 1000 900
मुंबई नं. १ क्विंटल 1985 1000 1200 1100
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 25 500 800 600
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 36 400 500 450
सोलापूर वैशाली क्विंटल 435 150 700 300
नागपूर वैशाली क्विंटल 600 800 1000 950
शेतमाल डाळींब
औरंगाबाद क्विंटल 13 5000 11000 8000
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 679 8000 14000 11000
पंढरपूर भगवा क्विंटल 78 1500 16700 6000
संगमनेर भगवा क्विंटल 163 7000 35000 21000
सांगोला भगवा क्विंटल 392 9000 24500 16700
आटपाडी भगवा क्विंटल 710 1000 25000 13000
राहता भगवा क्विंटल 944 1000 30000 7000
सोलापूर लोकल क्विंटल 1285 1000 21100 5700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 10000 12000 11000
नागपूर लोकल क्विंटल 13 2000 5000 4250
नाशिक मृदुला क्विंटल 499 500 15000 10000
शेतमाल बटाटा
औरंगाबाद क्विंटल 960 1200 1400 1300
राहूरी क्विंटल 66 1600 2100 1850
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10009 900 1300 1100
खेड-चाकण क्विंटल 1250 1200 2000 1400
राहता क्विंटल 100 1700 1700 1700
सोलापूर लोकल क्विंटल 911 1000 1500 1100
पुणे लोकल क्विंटल 6160 1000 1800 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1400 1600 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 1103 800 1600 1200
नागपूर लोकल क्विंटल 1575 1200 1300 1275
वाई लोकल क्विंटल 15 1800 2200 2000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 2000 1800
अकलुज तळेगाव क्विंटल 170 1500 1600 1500
शेतमाल सिताफळ
औरंगाबाद क्विंटल 24 2000 3500 2780
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 889 4500 6500 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 1000 11000 4700
नाशिक लोकल क्विंटल 26 2000 4500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 4000 4000 4000
आटपाडी लोकल क्विंटल 6 600 4000 2300
शेतमाल मिरची (हिरवी)
कोल्हापूर क्विंटल 100 1000 3000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 112 2000 4500 3250
खेड-चाकण क्विंटल 390 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 41 2000 2500 2250
राहता क्विंटल 13 2000 3000 2500
भोकरदन -पिपळगाव रेणू हायब्रीड क्विंटल 850 1800 2200 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2800 2400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 2515 3000 2805
सोलापूर लोकल क्विंटल 37 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 587 1500 3500 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2200 3000 2600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 103 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 400 1800 2000 1950
मुंबई लोकल क्विंटल 1845 2000 2200 2100
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 18 2000 3000 2500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 8 2000 2500 2250
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 25 1700 2800 2500
वाई नं. २ क्विंटल 8 2500 3500 3000
शेतमाल मेथी भाजी
कोल्हापूर क्विंटल 9 4000 7500 6000
औरंगाबाद नग 4200 600 700 650
खेड-चाकण नग 14950 1000 1800 1400
राहता नग 1500 13 15 14
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 24 21
सोलापूर लोकल नग 3880 1200 1700 1400
पुणे लोकल नग 18060 6 16 11
पुणे- खडकी लोकल नग 500 8 12 10
पुणे-मोशी लोकल नग 5000 10 20 15
मुंबई लोकल क्विंटल 146 1000 1500 1250

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *