आजचे ताजे बाजारभाव.

बाजारभाव
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालकांदा
कोल्हापूर क्विंटल 3939 1000 2400 1700
अकोला क्विंटल 344 1500 2400 2300
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8013 900 2400 1650
खेड-चाकण क्विंटल 200 1000 2000 1500
दौंड-केडगाव क्विंटल 4605 1000 2600 2100
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 10230 1100 2700 2200
सोलापूर लाल क्विंटल 10358 100 2900 1700
धुळे लाल क्विंटल 910 310 1500 1330
जळगाव लाल क्विंटल 158 800 1950 1300
साक्री लाल क्विंटल 1395 950 2000 1750
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1790 500 2400 1450
पुणे लोकल क्विंटल 10461 800 2400 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 28 1000 1800 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 295 700 1500 1100
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 52 700 2310 2030
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2200 2500 2350
सोलापूर पांढरा क्विंटल 174 200 4000 2200
येवला उन्हाळी क्विंटल 5000 350 2271 1800
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1275 701 2501 2100
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 3500 750 2360 1950
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1400 300 2051 1750
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 600 250 2351 1800
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 3504 200 2351 1275
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6000 812 2318 2000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 10800 825 2757 2000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3151 700 2120 1700
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 6824 300 2500 1625
भुसावळ उन्हाळी क्विंटल 3 1500 1700 1700
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3250 250 2200 1950
राहता उन्हाळी क्विंटल 4739 400 2500 1750
शेतमालकोथिंबिर
खेड नग 10000 5 13 8
खेड-चाकण नग 19500 800 1300 1000
श्रीरामपूर नग 700 5 15 12
राहता नग 1150 15 30 22
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 20 15
सोलापूर लोकल नग 2965 500 1100 900
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1000 3000 2000
पुणे लोकल नग 141755 6 15 10
पुणे- खडकी लोकल नग 1900 5 7 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2250 6 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 16600 8 10 9
मुंबई लोकल क्विंटल 776 1600 2000 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 2500 4000 3300
मंगळवेढा लोकल नग 2200 5 14 10
रत्नागिरी नं. २ नग 5000 800 1400 1000
शेतमालकोबी
खेड —- क्विंटल 15 800 1000 900
खेड-चाकण —- क्विंटल 180 400 600 450
श्रीरामपूर —- क्विंटल 11 700 900 800
राहता —- क्विंटल 12 500 600 550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 599 585 1335 1040
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 500 1000 750
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 57 800 1200 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 98 300 700 600
पुणे लोकल क्विंटल 830 500 1000 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 600 1000 800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 180 500 800 650
मुंबई लोकल क्विंटल 1859 800 1000 900
भुसावळ लोकल क्विंटल 16 800 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 600 700 650
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 18 500 1000 700
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 38 300 600 450
शेतमालटोमॅटो
खेड-चाकण क्विंटल 365 400 800 600
श्रीरामपूर क्विंटल 21 1500 2500 2000
पलूस क्विंटल 31 600 900 800
राहता क्विंटल 16 500 600 550
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 500 800 650
पुणे लोकल क्विंटल 2393 200 1000 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 14 500 1000 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 39 800 1000 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 379 500 800 650
वाई लोकल क्विंटल 80 500 1000 750
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 50 100 500 400
पनवेल नं. १ क्विंटल 100 800 1000 900
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 20 500 1000 800
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 116 300 600 400
सोलापूर वैशाली क्विंटल 447 200 600 300
जळगाव वैशाली क्विंटल 125 300 700 500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 25 1000 1500 1200
शेतमालडाळींब
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 757 8000 14000 11000
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 107 250 14200 9750
पंढरपूर भगवा क्विंटल 74 1200 16000 6000
जुन्नर -आळेफाटा भगवा क्विंटल 133 12000 32000 20000
संगमनेर भगवा क्विंटल 153 5000 35000 20000
सांगोला भगवा क्विंटल 342 3500 24500 14000
आटपाडी भगवा क्विंटल 996 1000 70100 12500
राहता भगवा क्विंटल 558 1000 35000 8000
सोलापूर लोकल क्विंटल 1109 1000 18000 5400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 35 2000 15000 8500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 7000 8000 7500
नाशिक मृदुला क्विंटल 316 500 15000 10000
शेतमालसिताफळ
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 1018 4500 6500 5500
श्रीरामपूर क्विंटल 9 500 700 600
सोलापूर लोकल क्विंटल 43 1000 13500 6500
नाशिक लोकल क्विंटल 19 2000 4500 3500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 48 2000 9000 5500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
शेतमालमिरची (हिरवी)
खेड क्विंटल 8 2000 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 215 2000 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 19 2500 3500 3000
भुसावळ क्विंटल 11 2000 3000 2500
पलूस क्विंटल 4 2000 2500 2200
राहता क्विंटल 9 2000 3000 2500
भोकरदन -पिपळगाव रेणू हायब्रीड क्विंटल 850 1800 2200 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2600 2400
जळगाव लवंगी क्विंटल 70 1000 1600 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 33 1800 2000 1800
जळगाव लोकल क्विंटल 55 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 621 1000 4000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 94 2000 3000 2500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 54 2000 3000 2550
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 22 1600 2800 2200
वाई नं. २ क्विंटल 12 2500 3500 3000
शेतमालकाकडी
खेड क्विंटल 7 800 1500 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 13 500 700 600
राहता क्विंटल 2 1600 1600 1600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1039 1500 3000 2125
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
पुणे लोकल क्विंटल 688 600 1500 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 500 1000 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1400 1600 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 119 700 1000 850
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 12 500 1000 750
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 800 1000 1000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 19 500 4300 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 100 2000 2500 2250
मुंबई नं. १ क्विंटल 576 1400 1800 1600
शेतमालबटाटा
अकोला क्विंटल 1220 1200 1400 1300
नाशिक क्विंटल 1825 1200 1500 1350
जळगाव क्विंटल 200 800 1400 1100
राहूरी क्विंटल 67 1500 2000 1750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12391 900 1300 1100
खेड-चाकण क्विंटल 1250 1200 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 135 950 1250 1150
भुसावळ क्विंटल 65 1400 1600 1500
राहता क्विंटल 100 1700 1700 1700
सोलापूर लोकल क्विंटल 785 950 1500 1300
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1110 1100 1600 1350
पुणे लोकल क्विंटल 7300 1000 1900 1450
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1400 1600 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 356 800 1100 950
वाई लोकल क्विंटल 20 1800 2200 2000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1400 1300
शेतमालगवार
खेड-चाकण क्विंटल 45 4000 5000 4500
राहता क्विंटल 1 5000 5000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 46 5000 7000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 2000 3500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 200 2000 5000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 98 4000 4500 4300
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 4400 4600 4500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 20 2000 3000 2500

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *