आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाललसूण
अकलुज क्विंटल 10 7000 16000 14000
अहमदनगर क्विंटल 30 8000 22000 15000
अकोला क्विंटल 100 12000 20000 17000
श्रीरामपूर क्विंटल 30 6000 12000 9000
राहता क्विंटल 3 14000 16000 15000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 90 13000 16000 14500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 100 8000 16000 12000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 34 12000 15000 13500
नागपूर लोकल क्विंटल 290 8000 18000 15500
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 13000 16000 16000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालरताळी
पुणे लोकल क्विंटल 18 2500 4000 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 150 2800 3400 3100
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालवाटाणा
पुणे क्विंटल 43 8500 10000 9250
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालकांदा
कोल्हापूर क्विंटल 5452 1000 3200 2200
जालना क्विंटल 682 250 3000 900
अकोला क्विंटल 200 2000 3200 2500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 1734 1000 2800 1900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 286 2800 3500 3200
कराड हालवा क्विंटल 99 500 3000 3000
सोलापूर लाल क्विंटल 18546 500 3600 2600
बारामती लाल क्विंटल 489 500 3100 2300
धुळे लाल क्विंटल 485 400 2900 2300
जळगाव लाल क्विंटल 714 1200 3000 2050
धाराशिव लाल क्विंटल 6 1700 3500 3100
नागपूर लाल क्विंटल 1800 2000 3000 2750
भुसावळ लाल क्विंटल 6 2500 2900 2900
हिंगणा लाल क्विंटल 3 2000 2900 2450
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 348 2400 3200 2800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4675 1000 3100 2050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 25 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 380 1400 3000 2200
शेवगाव नं. १ क्विंटल 525 2400 3300 2700
शेवगाव नं. २ क्विंटल 375 2000 2300 2100
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 370 700 1800 1600
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 2200 3200 2950
येवला उन्हाळी क्विंटल 4000 1000 2950 2700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2500 1500 3138 2850
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 6500 1000 3191 2950
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 643 1000 3068 2875
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 5362 300 3100 2300
कळवण उन्हाळी क्विंटल 6200 1000 3300 2750
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5200 1201 3337 2980
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 500 1711 3241 2900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 12406 700 3300 2850
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 280 2700 3201 3000
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 3800 2550 3100 2855
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालपपई
अहमदनगर क्विंटल 25 500 2000 1500
नाशिक क्विंटल 29 700 1300 900
जळगाव क्विंटल 3 1000 1000 1000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 13 600 900 750
जालना लोकल क्विंटल 21 200 1000 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 49 1200 3000 2100
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 500 1000 750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 68 1000 1500 1250
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 2200 2200 2200
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालमूग
भोकर क्विंटल 8 7180 7180 7180
अमळनेर चमकी क्विंटल 1 4000 4000 4000
अकोला हिरवा क्विंटल 18 6000 7595 7255
पुणे हिरवा क्विंटल 40 8900 9800 9350
अमरावती मोगली क्विंटल 3 7000 7500 7250
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालशेपू
श्रीरामपूर नग 700 10 20 15
अकलुज हायब्रीड नग 1800 20 25 23
सोलापूर लोकल नग 1543 600 1300 1000
पुणे -पिंपरी लोकल नग 600 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 1000 10 10 10
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाललिंबू
कोल्हापूर क्विंटल 95 1500 6000 4000
अहमदनगर क्विंटल 19 1000 5000 3000
जळगाव क्विंटल 16 3000 5000 4000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 15 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 3000 5000 4000
राहता क्विंटल 4 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 30 2000 4250 3000
धाराशिव कागदी क्विंटल 5 1000 3000 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 38 1000 4300 2600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 18 2600 3200 2900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 6000 7000 6500
भुसावळ लोकल क्विंटल 23 3500 5000 4000
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 2000 3000 2500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालहरभरा
पुणे क्विंटल 42 7200 7600 7400
बार्शी क्विंटल 5 5800 6300 5800
पैठण क्विंटल 4 6400 6400 6400
कारंजा क्विंटल 120 5600 6335 6205
राहता क्विंटल 2 5600 5600 5600
चोपडा बोल्ड क्विंटल 3 7225 7600 7225
चिखली चाफा क्विंटल 102 5800 6500 6150
वाशीम चाफा क्विंटल 600 6200 6650 6400
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 5 6000 6300 6200
अमळनेर चाफा क्विंटल 170 5500 6200 6200
उमरगा गरडा क्विंटल 4 3500 6001 5751
मालेगाव काट्या क्विंटल 12 4800 6619 6440
तुळजापूर काट्या क्विंटल 35 5500 6400 6000
धुळे लाल क्विंटल 12 7500 7550 7550
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 108 6400 6600 6500
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 20 5851 6491 6171
कळंब (धाराशिव) लाल क्विंटल 28 5801 6450 6251
अकोला लोकल क्विंटल 429 5300 6470 6000
अमरावती लोकल क्विंटल 465 6100 6450 6275
नागपूर लोकल क्विंटल 360 5950 6352 6177
उमरेड लोकल क्विंटल 136 5500 6270 5950
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 250 6250 6570 6395
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 11 6000 6521 6490
मेहकर लोकल क्विंटल 130 5800 6400 6100
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 2 4301 4700 4520
अहमहपूर लोकल क्विंटल 39 3401 6450 5832
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 55 5900 6260 6150
सोलापूर पिवळा क्विंटल 3 6100 6300 6100
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालसंत्री
अहमदनगर क्विंटल 78 1000 8000 4500
नाशिक क्विंटल 74 1500 4500 3500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 3000 7000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 7000 7000 7000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *